Algemene voorwaarden massage en yoga

Algemene voorwaarden Massage

Om de massage zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Vinsasyayoga  ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 5. Bij Vinsasyayoga worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Bij koorts, griep, infecties en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, ontstekingen, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 12 uur voorafgaand aan de afspraak kunnen worden geannuleerd er word 10% in rekening gebracht. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 8. Masseur kan een gemaakte afspraak tot 3 uur voor de afspraak annuleren wegens onmacht of andere geldige reden.
 9. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren.
 10. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot 6 maanden na afgifte.
 11. Vinsasyayoga is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 12. De massage die vinsasyayoga aanbiedt zijn in geen geval erotisch of seksueel van aard. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom!
 13. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Vinsasyayoga niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.
 14. Het privacy reglement is van toepassing. Zie mijn website.

 

Algemene voorwaarden Yoga

Yoga algemene voorwaarden en praktische zaken

AANSPRAKELIJKHEID
Het volgen van yogalessen en het achter laten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Vinsasyayoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, training en/of vakanties bij, of verzorgd door, Vinsasyayoga.

Vinsasyayoga werkt met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Vinsasyayoga aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Vinsasyayoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les/workshop/ of vakantie.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

EN VERDER;

 • Trek makkelijk zittende kleding aan;
 • Yoga doen we op blote voeten, maar neem sokken mee voor na die tijd;
 • Kleed je om in de kleedruimte;
 • Gebruik een locker voor je waardevolle spullen;
 • Meld voorafgaand aan de les bij de docent of je een blessure hebt;
 • Zwanger? Gefeliciteerd! Meld dit ook bij de docent voorafgaand aan de les;
 • Have fun!